Старобългарски речник
ꙁадъхнѫт сѧ 
ꙁадъхнѫт сѧ -ꙁадъхнѫ сѧ -ꙁадъхнеш сѧ св Задъхам се, не мога да си поема дъх протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ ...  овъ хъ ꙁѣѧ стоꙗше. овъ же колѣнома лце покрꙑвааше. а дрѹгꙑ нць ꙁадьхнѣаше сꙙ С 466.13 Образно. вода на вно прѣлагама бѣаше. а он ... ꙁавстѭ ... сꙙ ꙁꙑбаахѫ. вдѫшꙙ крьвь тоꙙштꙙѧ ... тоже он рьвьностѭ ꙁадъхнѫт сꙙ хотѣахѫ С 398.29 Изч С Гр ἀναπήγνυμαι καταστασιάζω Нвб задъхна се ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР ЕтБАН БТР Срв задъхам се