Старобългарски речник
ꙁаградьнъ 
ꙁаградьнъ -ꙑ прил същ ꙁаградьнаꙗ ср мн περίβολοι Градина ꙗкоже аште кꙿто наьнетъ отъ ꙁаградьнꙑхъ.  отъ вноградъ. не тꙿѭ отъ плода нъ отъ лствꙗ.  отъ кого любо сѣмене кѫѭ любо внѫ да ѹкрадетъ немоштьно мѹ стъ С 42.17 Изч С Нвб Срв заграден ОА ВА НТ Бот АК АР РБЕ МлБТР ЕтБАН заградя ’двор ограда’ ж ДА