Старобългарски речник
ꙁавора 
ꙁавора -ꙑ ж Резе, мандало, лост за затваряне на врата ѡ гласа сло адъ спровръгъш. врата мѣдьна сътръш. ꙁаворꙑ желѣꙁнꙑ съломьш С 317.8—9 гда вььтенꙑ съ мрьтвьц хотѣаше ѹмрьтвт кѹстодѭ. гда ꙗвь сꙙ немоштьнъ сътрълъ сьмрьтьнꙑѧ ꙁаворꙑ С 473.1—2 Изч С Гр μοχλός Нвб Срв заворка диал НГер ЕтМл МлБТР РБЕ заворня диал МлБТР РБЕ завория диал НГер заворец м диал ДА