Старобългарски речник
 
I. Буквен знак. Осмата буква от стб. азбука, назовавана ꙃѣло; в глаг. , в кир. ꙃ, ѕ, ꙅ; в нвб. звук дз. II. В глаг. и кир. издания на стб. глаг. паметници ., ꙃ҃, ѕ҃, ꙅ҃=8, VIII; в кир. и кир. издания на СП ꙃ҃, ѕ҃, ꙅ҃=6, VI 1. числ ред осмꙑ. Осми мⷺца ⷩ҇ю ѕ҃ стаго мⷱка нкандра маркіана А 146b 15 мⷧ҇о егꙿда сънѧт кѹкѹль. въ ѕ҃ день. поставтъ  прѣдъ дверьцам СЕ 100а 8 В състава на сл. числ. бѣ же тѹ етеръ къ ћ҃ ꙇ ѕ҃ лѣтъ ꙇмꙑ въ недѫꙁѣ своемъ З Йо 5.5 евⷸ҇а ѿ ⷩ҇о глⷡ҇а м҃ѕ҃ А 15а 13 мⷺца еноⷬ҇у ҃ѕ҃ стааⷢ҇ оца наⷲ҇ ефрема сѵрьнна А 141b 2 2. числ бр шесть. Шест егда ꙁаклю с небо.г҃. лѣта  ѕ҃ мⷰ҇ѣ. ꙗко бꙑстъ гладъ по всеі ꙁем СК Лк 4.25 брате шедъ даждъ семѹ ѕ҃ ꙁлатцъ С 120.5 Числ. ред.шестꙑ. Шести. отъ ѕ҃ ѧ же годнꙑ тъма бꙑстъ по всеі ꙁем СК Мт 27.45 евⷢ҇а пс҇ⷩ҇а ѕ҃ септбра СК 135b 4  глѧтъ пѣвц пѣне се. въ глⷭ҇а. ꙅ҃ Е 31а 12 мѣсꙙца марта въ ѕ҃ дьнь ѹдотворенꙗ стааго конона С 23.28 В състава на сл. числ. сⷠ҇ѫ ѕ҃і евⷢ҇а ѿ҇ лоⷦ҇у глⷡ҇а с҃ м҃ ѕ҃ СК 65b 9 щ сѫб(..) ꙅ҃ ї҃ по пѧндїкост Е 3а 8 ѕ҃ п҃ пъсаломъ. ѡснованіѣ іхъ на горахъ свтꙑхъ СП 86.1 М З А СК О У Е СП СЕ С БН В ВН Д КН П4 СН Гр ὀκτώ ἕξ ἕκτος