Старобългарски речник
жѧдьнъ 
жѧдьнъ -ꙑ прил Жаден, който е свързан с усещане на жажда ꙇ жден ꙇꙁ него вꙿсь дхъ жѧдънꙑ СЕ 43a 2 жѧдьнъ бꙑт διψάω Жаден съм, изпитвам жажда жꙙдънъ бѣхъ  напосте мꙙ С 123.20—21 повелѣ же нѣкомѹ отъ братьѧ тешт къ панц.  пршедꙿшмъ отъ пѫт жꙙдꙿномъ сѫштемъ водѫ прнест С 549.24 Изч СЕ С жꙙдьнъ жꙙдънъ жѧдънъ Нвб жъден диал ДА НТ ЕтМл МлБТР БТР НГер ДА жаден ОА ВА Дюв НГер АР РБЕ ЕтМл ЕтБАН МлБТР РРОДД БТР ДА жеден диал ЕтМл МлБТР БТР ДА Срв Жеден МИ АМС,Полог Жедна река МИ ЖЧ