Старобългарски речник
жѧдань 
жѧдань -ꙗ ср 1. Жажда, усещане на жажда тѣснꙑхъ же тѣхъ вратъ.ꙇ скръбънааго пѫт. се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдан. ꙁемелѣган. кланѣне. малосъпане СЕ 69b 22 2. Прен. Силно желание, жадуване за нещо прлеж ꙁѣло къ такомѹ жꙙданю дондеже ѹꙁьрш жꙙдѣнааго ꙗко  жꙙждеш С 500.14 Изч СЕ С Гр πόϑος жѧдан жꙙдан Нвб Срв жеда диал РБЕ ДА жад, жадост остар РБЕ