Старобългарски речник
жласт 
жласт -жладѫ -жладеш несв св 1. Изплащам, връщам дълг, издължавам се длъжꙿнъ бѫде нѣкто комѹ сьребромъ.  не матъ мъ жласт. да того дѣлма ѧтъ бꙑваатъ.  же не длъженъ сꙑ могꙑ же жласт. давъ отъпѹштатъ. повннааго С 494.4, 5 Образно. не бѣ длъженъ хъ. н дръжмъ бѣ. прде. жладе сьмрꙿтѭ. ꙁа дръжмааго. да оного отъпѹсттъ отъ сьмрьтьнꙑхъ ѫꙁъ С 494.9 2. Повреждам, нанасям вреда не мꙙт ковьегомъ. да не кладеш [може би погр. вм. жладеш. Срв. Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenicograecolatinum, c. 288] же вь н҄емъ С 243.2 Изч С Гр καταβάλλω ζημιόομαι Нвб Срв жладя диал ДА