Старобългарски речник
жтомѣрень 
жтомѣрень -ꙗ ср Дажба, отмерена храна кто ѹбо естъ вѣрънꙑ прставьнкъ  мѫдрꙑ. егоже поставтъ гъ надъ елѣдѭ своеѭ. дѣт вь врѣмѧ жтомѣрене М Лк 12.42 Изч М З Калка от гр σιτομέτριον жтомѣрене Нвб Срв жито и мерене