Старобългарски речник
жвотворьць 
жвотворьць м Животворец мⷺ(ц)а сепⷠ҇ (..) в (...) в(...)ніе ен҇ⷭа ж(ів)отворца к҃.та гнѣ А 117а 22 Изч А Гр ζωοποιός Нвб животворец МлБТР ЕтБАН