Старобългарски речник
желѣꙁнъ 
желѣꙁнъ -ꙑ прил 1. Направен от желязо, железен ѣко съкрѹші врата мѣдѣна.  верѣѩ желѣꙁнꙑ съломі СП 106.16 ѹпасеші ѩ паліцеѭ желѣꙁноѭ СП 2.9—10 Срв. С336.8 бо жеꙁлъ желѣꙁнъ.  пещь огнъна ... ждетъ тебе СЕ 54b 23 желѣꙁнам вергам съвѧꙁат хъ повелѣ С 58.27  дадте м млатъ желѣꙁнъ  съкрѹшѫ го С 27.25  повелѣ ... колъ желѣꙁнъ въврѣт междѹ рѫкама  ногама.  вънъꙁнѫт вь ꙁемьѭ С 2.21—22 2. Който се отнася до желязото дꙿна осла ръжда желѣꙁнѫѭ оцѣсттъ С 399.22 ѫже желѣꙁно ἅλυσις Верига, окови абе сърѣте  отъ гробъ къ. нестомъ дхмъ ... ꙇ н желѣꙁномъ ѫжемъ его нктоже можааше съвѧꙁат М Мк 5.3 З і вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ ... ꙇ растръѕавъ ѫꙁꙑ. гонмъ бꙑвааше бѣсомъ М Лк 8.29 З А СК съкрѹште с желѣꙁнаꙗ ѫжа. нераꙁрѣшмаꙗ С 464.21 гвоꙁд же верѣѧ вѣьнꙑѧ съкрѹш.  съломь  ѫꙁам.  свома рѫкама мѹ нераꙁрѣшьнаꙗ ѫжа желѣꙁнаꙗ. ꙗко воскъ расквьрь С 462.20—21 въкѹпѣ же врата въꙁꙙшꙙ сꙙ. въкѹпѣ желѣꙁꙿнаꙗ ѫжа  верѣѧ съкрѹшшꙙ сꙙ С 466.2—3 ногътъ желѣꙁнъ ὄνυξ Уред за мъчение повелѣ дърат. желѣꙁнꙑ ногътꙑ дондеже рѣва наънѫтъ хътѣт ꙁвалт сꙙ на ꙁемьѭ С 113.30 М З А СК СП СЕ С Гр σιδηροῦς χαλκοῦς τοῦ σιδήρου Нвб железен ОА ВА НТ АК Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА Срв Железница МИ Железник МИ Железна МИ СНМБ Железен МИ КП,МИБелосл Железни врата МИ Железник МИ Железнец МИ ВК,ОМ Железан ЛИ Железанов ФИ Железен ЛИ Железнов ФИ СтИл,РЛФИ