Старобългарски речник
еѵлог҄ 
еѵлог҄ -ꙗ м ЛИ Евлогий — игумен на антиохийския Юстинианов манастир; по–късно александрийски патриарх [579—607 г.]. Участник в Александрийския събор [588 г.]. Пр. на 13 февруари нꙑ стъ не отьметат ськаꙁанѣ хъ свꙙ(...)ль алеѯандрьіскь еулогⱓ [!] МЛ А 9 Изч МЛ Нвб Евлоги ЛИ Евлогий ЛИ СтИл,РЛФИ Срв Евлогия ЛИ Евло̀гиев ФИ СтИл,РЛФИ