Старобългарски речник
естратосъ 
естратосъ вж евстрат