Старобългарски речник
есперна 
есперна -ꙑ ж Вечерна църковна служба, вечерня моⷧ҇ на поклонене колѣнома. бꙑваѭщ. въ стѫѭ пѧтьдесѧтьнцѭ. на еспернѣ. по прокменꙿѣ СЕ 59b 17 Изч СЕ