Старобългарски речник
еслмовъ 
еслмовъ прил притеж ЛИ На Еслим [един от прадедите на Христос]; Еслимов ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... есл(м)овъ М Лк 3.25 Изч М З Гр τοῦ ῾Εσλί