Старобългарски речник
еръмѹньскъ 
еръмѹньскъ -ꙑ прил МИ Който се отнася до Хермон, хермонски сего раді помѩнѫхъ тѩ отъ ꙁемлѩ орданъскꙑ  оръмѹнъскꙑ [погр. вм. еръмѹньскꙑ] отъ горꙑ малꙑ СП 41.7 ѣко роса еръмѹнъска. съходѧщѣ на горꙑ сонѧ. тако да съндетъ блгвене твое. на главѫ раба твоего сего СЕ 9а 12—13 Изч СП СЕ Гр [τοῦ] ῾Ερμών [τοῦ] ᾿Αερμών оръмѹнъскъ еръмѹнъскъ