Старобългарски речник
ереткъ 
ереткъ м Еретик, привърженик на еретическо учение да прѣславьнъ нꙑнꙗ херсоньскꙑ градъ бꙑстъ ... сꙑнꙑ пртворвъ обоѭдѹ несѣкомааго камꙑка. на ереткꙑ  на ратьнъѩ С 543.4 [ ж]е проклънетъ еретка. то [гда] его бъ гъ помлѹетъ Изч С АН Нвб еретик ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл АР ЕтБАН БТР РБЕ