Старобългарски речник
епфанꙗ 
епфанꙗ - ср мн Църковният празник Богоявление [6 януари] навеере стꙑхъ еффані СК 146а 14 на ꙋтросъ. стꙑхъ еффані СК 147b 14 Изч СК Гр τὰ ϑεοφάνεια еффанꙗ