Старобългарски речник
ептмꙗ 
ептмꙗ ж В християнството — наказание, наложено от църковната власт, епитимия нъ кнгꙑ напсавъ.  посълавъ того поѹштааше. ово накаꙁанмъ ово ептмѭ да сꙙ останетъ ѹже к томѹ. отъ таковꙑѧ богоборънꙑѧ хѹлꙑ С 188.17 Изч С Гр ἐπιτιμάω Нвб епитимия църк ОА ВА РБЕ