Старобългарски речник
епскѹпꙗ 
епскѹпꙗ ж Епископски сан, епископство семѹ ѹбо їѡанѹ божьствънѹѹмѹ. девꙙть лѣтъ въ епскѹп сътворвъшѹ сълѹ сꙙ междѹ сестрꙑ го марѧ ... строт ромѣньскѫ власть ... наꙙ отъшттат  съмѫштат семѹ върѫенѫѭ црькъве С 281.19—20 въ двадесꙙтъно своѧ мѹ връстꙑ лѣто.  осмо епскѹпъ поставьнъ бꙑ ...  сътвор въ епскѹп десꙙть лѣтъ С 302.14 Изч С От гр ἐπισκοπή Нвб Срв епископия ОА ВА МлБТР АР ЕтБАН БТР РБЕ