Старобългарски речник
енманѹль 
енманѹль вж еманѹл҄ь