Старобългарски речник
елмодановъ 
елмодановъ прил притеж ЛИ Елмодамов, на Елмодам — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ с ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... елмодановъ З Лк 3.28 Изч М З Гр τοῦ ᾿Ελμωδάμ τοῦ ᾿Ελμαδάμ алмодановъ