Старобългарски речник
елѣкмовъ 
елѣкмовъ вж елак҄мовъ