Старобългарски речник
елак҄мовъ 
елак҄мовъ прил притеж ЛИ Елиакимов, на Елиаким ꙇ тъ бѣ съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. (о)сфовъ ... елакмовъ М Лк 3.30 Изч М З Гр τοῦ ᾿Ελιακίμ елѣк҄мовъ