Старобългарски речник
елаꙁаръ 
елаꙁаръ вж елеꙁоръ