Старобългарски речник
елеѵс 
елеѵс -ꙗ м ЛИ Елевсий — защитник на арианството на Втория вселенски [Първи цариградски] събор през 381 г събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ. бѣаше же вьсѣхъ р. отъ аревꙑ же  македонꙙ странꙑ. елеус марканъ ламѱаьскꙑ С 201.16 Изч С Гр ᾿Ελεύσιος