Старобългарски речник
екъдк҄ 
екъдк҄ -ꙗ м ЛИ Екдикий [Екдик] — един от 40–те кападокийски войни–християни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия], по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март бѣахѫ же вон кападокскꙑѧ странꙑ. въ санѹ дномъ. жвѫште благовѣрьнѣ. сломъ м҃ ... а се мъ мена ... сеурꙗнъ. екꙿдкі акак С 69.10 стъ ѯаньтасъ ... клъдк ... молⷮ ба ꙁа нꙑ Изч С ТН Гр ᾿Εκδίκιος клъдкъ