Старобългарски речник
ег҄ѵпьтьскъ 
ег҄ѵпьтьскъ -ꙑ прил от МИ Египетски болъшее богатъство непъщевавъ. ег(.)пътъскꙑхъ (съ)кровщъ Е 7б 13 съвѣдѣніе на іосіфѣ положі е. егда вьꙁіде отъ ꙁемлѩ егѹпьтьскꙑ СП 80.6 вьсѣ елко вьсхотѣ створ гь ... їже пораꙁ вьсѩ пръвѣньцѩ егупьтьскꙑ. ѡтъ лка до скота СП 134.8 доде же с ꙁаповѣдь по все егуптьстѣ странѣ С 145.5  шедъ ꙁъ хꙑꙁнꙑ своѧ въ прѣпладьнь егупꙿтьст ꙁнове С 172.28—29 Е СП С От гр Αἰγύπτου, [τῆς] Αἰγυπτιακός, τῶν Αἰγυπτίων егѹпьтьскъ егупьтьскъ Нвб египетски ОА ВА АК Бот АР МлБТР РБЕ