Старобългарски речник
евсеснтъ 
евсеснтъ [погр. А 129b 17] вж авъксентъ