Старобългарски речник
еврѣ 
еврѣ -ѣ м мн Евреи бѫд г млстъ. сⷯ. радѹте къ евреѡмъ послане Е 5а 11 глаⷭ д҃ двенъ бъ въ стъⷯі стⷯ. въ црквахъ. къ евреомъ Е 6а 5 (с)ѫб в҃ поста. к евре(...) Е 8а 8 Срв. Е8б 1 сⷯ въспоте гв пѣⷭ новѫ. къ евре(...)мъ Е 23б 15 Срв. Е33б 6 сⷯ гъ въцр сѧ. въ лѣпотѫ сѧ облѣ. апⷪстⷪлъ. къ евреѡмъ Е 25а 12 (глаⷭ). д҃. стꙑмъ еже сѫтъ на ꙁе. прѣдъꙁрѣхъ гѣ. къ евреѡм Е 28б 12 Изч Е От гр οἱ ῾Εβραῖοι евре Нвб еврей остар ОА ВА ЕтМл РБЕ Срв евреин ОА ВА НТ АК Дюв ЕтМл АР МлБТР ЕтБАН РБЕ ДА