Старобългарски речник
еванг҄ельскъ 
еванг҄ельскъ -ꙑ прил Евангелски, който се отнася до евангелието ꙇ мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомъ пѣснъ еванћлскѫѭ К 1а 28 того молвъше отъ нꙑнꙗѹ поътенꙑхъ намъ. еѵагг҄ельскꙑхъ ѹен. протвѫ слѣ птꙗ ѹенѹ порьпѣмъ водѫ С 312. 27 їанна (!) архепскѹпа костантнꙗ града ꙁлатоѹстаго. отъ съкаꙁанꙗ еѵагг҄ельскааго. же отъ матѳеѧ С 439.16  насъ съ собоѭ вьꙁведъшаго. о ѹпван жꙁн вѣьнꙑѧ. ꙗвѣ же въ еѵагг҄ельскꙑхъ проповѣдавъша гласѣхъ С 533.13 К С От гр εὐαγγελικός Превежда и гр. ἀγγελικός, [τῶν] ἀγγέλλων еѵагг҄ельскъ еванћельскъ Нвб евангелски ОА ВА АК НГер ЕтМл АР ЕтБАН БТР РБЕ