Старобългарски речник
еванг҄елскъ 
еванг҄елскъ -ꙑ прил Който се отнася до евангелието, евангелски еуагꙿг҄елско бо псань глагол҄етъ С 545.27 къ еуагг҄елскѹ проповѣданю пртеемъ С 385.1 вьꙁдѣмь ѹбо къ еуагг҄елскѹ съкаꙁаню С 390.19—20 тъгда же  вꙑ ръꙁгнѣвасте сꙙ. акꙑ лс сѫште. еуагг҄елскꙑхъ ѹен раꙁѹма С 312.17 Изч С От гр εὐαγγελικός, τοῦ εὐαγγελίου еуагг҄елскъ еуагг҄елскъ Нвб евангелиски остар Бот Срв евангелистки остар ОА ЕтБАН РБЕ евангелически остар ВА Бот МлБТР РБЕ евангелишки остар ВА