Старобългарски речник
дьньсьн҄ 
дьньсьн҄ прил до дьньсьнꙗго [дьне], до дьньшьнꙗго [дьне] μέχρι [τῆς] σήμερον, μέχρι τοῦ νῦν, ἄχρι τῆς σήμερον До днес, досега, до този момент  тꙑ каперънаѹмъ. вьꙁнесꙑ сѧ до нбсе до ада съндеш. ꙁане аште въ содомѣхъ бѫ слꙑ бꙑвъшѧѩ вь тебѣ. прѣбꙑлꙑ бѫ до (дьнес)ьнѣго дьне М Мт 11.23 З отъ толѣ до дьнесьн҄ѣго дьне. ꙇ до прішествіѣ его. свѧтѫѭ жрътвѫ съвръшенѫ творітъ К 8а 27 с же гласъ до дьнесьн҄ѣаго вьпѭтъ събраѭште сꙙ С 35.4 дрѹꙁї же съсѫд крьажьн въ то мѣсто жде бѣахѫ положен сѫтъ до дꙿнешьн҄ѣго С 53.10—11 тако бо  до дьн҄ешьн҄ꙗго дьне стъ. нараштен горꙑ тоѧ С 217.22  ꙁбꙑвъше отъ нашъдъшѧѩ мъ богомь пѹштенꙑѧ ꙗꙁвꙑ. отъгнанꙑѧ молтвоѭ раба бжꙗ акѡва. до днешнꙗго дꙿне вьса лѣта С 531.6—7 на н҄емꙿже мѣстѣ до дьн҄ешьнꙗаго дьне цѣлꙿбꙑ многꙑ творꙙтъ сꙙ С 532.11—12 патрк еппъ ... панцѣ велкѫ дъждънꙑмъ водамъ  ѹднѫ. сътвор въ манастꙑр. ꙗже  стотъ до днешꙿнꙗаго С 552.18 вь ꙁемьѭ же въдрѫжено коп въкорен сꙙ. облень сꙑ съгрѣшеню нестрьгномо. на мѣстѣ съхранꙗмо. до дꙿнешьнꙗаго дьне С 560.25—26 отъ дьньшьнꙗго дьне ἐκ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας, ἀπὸ τοῦ νῦν [вар. ἀπὸ τῆς ἑξῆς], ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας [вар. ἀπὸ τῆς σήμερον] От днес, отсега нататък вѣдомо да бѫдетъ вамъ. ꙗко отъ дьн҄ешьнꙗаго дьне аште да сꙙ обрꙙштетъ кто отъ васъ... събраѧ въ цръкв правовѣрнꙑхъ. то съмрьтънѫѭ каꙁнь прметъ С 199.23 да вѣсте же ꙗко отъ дьнешьнꙗаго дьне повелѣно нꙑ стъ вьнѣ града сьбрат сꙙ С 200.20 не моштьно стъ поставт го попа. нъ отъ дьнешьнꙗго дьне да мльть. нкомѹже сътѫжаѭштѹ мѹ С 287.1 дьньшьн҄ дьнь Днес, сега г вьседръжтелю благословьнъ с ... же дьн҄ешьн҄ї дьнь вь вѣкꙑ радост рабѹ свомѹ даръствовавꙑ С 163.3 въ дьньсьн҄ дьнь Днес, сега; в днешно време гі схе спе нашъ. же нꙑ крстънꙑмъ мѫенемь. вь дьнесьн день. отъ непрфꙁннꙑ работꙑ ꙇꙁбавлъ ес СС Ib 24—25 въ дьнесьне день съшедъше сѧ. съ пркомь ддомь ръцѣмъ. сь день ꙇже сътвор гь СЕ 95b 14—15 Изч М З СС СЕ К С дьнесьн҄ дьнесън҄ дьньшьн҄ дьн҄ешьн҄ дꙿнешьн҄н днешꙿн҄ Нвб днешен ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА