Старобългарски речник
гꙑбнѫт 
гꙑбнѫт -гꙑбнѫ -гꙑбнеш несв св Погивам, загивам, умирам ꙁапрѣтлъ есі ѩꙁꙑкомъ і гꙑбе неьстівъ СП 9.6 Прич. сег. деят като прил. гꙑбнꙑ ἀπολλύμενος За хранителен продукт — който се разваля бързо дѣлате не брашно гꙑбнѫштее. нъ брашно прѣбꙑваѭщее. въ жівотѣ вѣѣамъ А Йо 6.27 Срв. Йо 11b 27-28, 27—28, Йо 12d 14-15 А. Прич. сег. деят като същ. гꙑбнѫще м мн ἀπολλύμενοι Загиващите, погиващите тъ  нꙑнѣ гꙑбнѫштꙙ съпаслъ ѹмрьштенꙑ ожвлъ С 479.29 Изч А СП С Гр ἀπόλλυμαι Нвб гибна остар ОА ВА НТ НГер МлБТР РБЕ РРОДД Срв [по]гибна