Старобългарски речник
грѫбъ 
грѫбъ -ꙑ прил 1. Груб, загрубял ꙁолое рьнло брате а рѧцѣ ꙁлѣ грѫбъ А 94b [ вж. Вайс, Курц,с. 187, бел. под линия] 2. Прен. Неук, необразован, прост, недодялан робъ же бжї грььскомъ ѧꙁꙑкомъ бѣаше грѫбъ  неѹстронъ С 48.29 бѣаше бо мѫжь тъ не простъ.  грѫбъ. нъ прокаꙁвъ. славоѭ  мѣнмь С 214.25 нѣс петра  їѡанна грѫбль. же  грѫб  некн҄жьнц бѣшꙙ С 378.28 аште бо  б кꙿто нꙑнꙗѹ ѹꙙ грѫбꙑ словесꙑ. обае о боꙁѣ глагол҄ꙙ ꙁѣло мѫдрость С 403.26 а ꙗкоже не бꙑшꙙ могл того сълъгат ... м бо пъваѭште. хꙑтростѭ л словесънѫѭ нъ вьсѣхъ бѣахѫ грѫбьш С 442.10 ѣкоже ... глаголахь молѫ. да пота(...)т (...) мѫжь вьсѣхь ськаꙁаан (...)шьнѹѹмѹ  грѫбѹѹмѹ МЛ А 14 Изч А С МЛ Гр ἰδιώτης ἀγροῖκος ἀμαϑής Нвб груб ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА грубий НГер