Старобългарски речник
грѣшьнь 
грѣшьнь прил притеж Който се отнася до грешник, грешнически  рѫка грѣшъніа да не подвїжітъ мене СП 35.12 въскръбѣхъ пеальѭ моеѭ ї съмѩ (!) сѩ. отъ гласа вражьѣ отъ сътѫжаньѣ грѣшьніа СП 54.4 доколѣ сѫдте неправъдѫ ї лцъ грѣшьніь обінѹете сѩ СП 81.2 їꙁъмѣте ѹбога ї нішта їꙁдрѫкъ грѣшьніь іꙁбавіте і СП 81.4 їꙁволхъ прімѣтат сѩ въ домъ ба моего пае неже жіті въ селѣхъ грѣшьнііхъ СП 83.11 ѣко ѹста грѣшьніѣ ѹста лъстіва на мѩ отврѣсѩ сѧ СП 108.2 масло грѣшне прѣꙁьрѣвъше. тѣлесъ свохъ освꙙщтень ... не отьмештѫтъ сꙙ С 542.24 Изч СП С Гр [τοῦ] ἁμαρτωλοῦ [τῶν] ἁμαρτωλῶν грѣшъніь грѣшьніь грѣшнь Нвб Срв грешнически