Старобългарски речник
грькъ 
грькъ м Грък аламѹндарь ... де на аравѭ  на палестнъ съ многоѭ ꙗростѭ на гръкꙑ въсѫдѹ плѣнꙗѧ.  несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ С 291.28—29 Изч С Гр [ὁ] ῾Ρωμαῖος гръкъ Нвб грък ОА ВА АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ гърк диал ОА ВА АК Бот НТ ДА Срв Гърци МИ Гърците МИ ЙЗ,Зас Гърковци МИ БС, ТГ Гърко поле МИ ВК,Мя Гърков ФИ Гръков ФИ Греков ФИ СтИл,РЛФИ