Старобългарски речник
гръсть 
гръсть - ж Шепа тѣмь тѧ ꙁаклнаѭ. іже дръжтъ вꙿсѣьскаа ... же естъ ꙁмѣрлъ водѫ моръскѫѭ. гръстѭ.  пѧдѭ нбо СЕ 55b 20 Изч СЕ Гр δράξ Нвб гръст диал ВА НГер МлБТР ЕтБАН РБЕ ДА гърста диал МлБТР РРОДД