Старобългарски речник
гръждень 
гръждень -ꙗ ср Надменност сце бо обохъ беꙁѹм. сце хъ гръжден ѹдръжанꙗ. ѹмꙑ бо хъ прѣльштенꙗ С 339.14 Изч С Гр ἐπιληψία гръжден Нвб Срв гордене остар РБЕ гордеене ОА РБЕ гръдост ж остар диал ВА НГер