Старобългарски речник
гръдость 
гръдость - ж Надменност, гордост въ гръдості неьстваго въꙁгараетъ сѩ ніщеі СП 9.23 ꙁаклнаѭ тѧ съвръженꙑ. отъ вꙑшьнѧѩ свѣтълост.  въ тъмѫ глѫбнꙑ нꙁъвенъ (!) ꙁа гръдость СЕ 52а 5 да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово. гръдость. ꙁавсть. ръвене. ѣрость. кль СЕ 91b 14 Изч СП СЕ Гр τὸ ὑπερηφανεύεσϑαι ἔπαρσις ὑπερηφανία Нвб гръдост остар диал ВА НГер гърдост остар диал ВА ЕтБАН гордост ОА ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ