Старобългарски речник
гранъ 
гранъ м Стих  по сеⷨ҇ рекѫⷮ҇ гранⷩ҇ъ СЕ 65а 3 Изч СЕ Нвб гра̀н МлБТР Срв гранѐс остар МлБТР