Старобългарски речник
граждьвьнъ 
граждьвьнъ прил Неясен смисъл вьнегда же ꙁꙿдат ѭ. прмк҄рї нѣкꙑ менемꙿ серг҄. секѹндо вь граждьвьн (вж. Север., с. 552, бел под линия вь граждьвьн „следует незаполненная разура 4—5 букв” ьтворенꙑхъ темное место) ьтворенꙑхъ. въ неѡк҄есарї же тъгда обладаѭштхъ Изч С