Старобългарски речник
градт 
градт -граждѫ -градш несв Градя, строя  тѫ мѹ творꙙштꙋ слѹжъбѫ. сълѹ сꙙ градт манастꙑръ отъ лаврꙑ на сѣверъ С 284.13 Изч С Гр κτίζω Нвб градя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Гражд МИ Гражда МИ ЙЗ,БГИ