Старобългарски речник
грабл҄ень 
грабл҄ень -ꙗ ср Грабеж, ограбване, лишаване от нещо да бꙑ кто бв ѹгодлъ.  остлъ отъ всеѧ скврънꙑ дшѫ своѭ.  отъ прѣльст мра сего.  всего грабьньꙗ  пожеланьꙗ мѣню С 570.23—24 Изч С грабьнь Нвб грабление остар ВА грабение остар ОА ВА НГер РБЕ грабене ОА ВА АР РБЕ ДА Срв Грабляне МИ Грабяне МИ ЙЗ,Зас Граблев ФИ СтИл,РЛФИ