Старобългарски речник
готовт сѧ 
готовт сѧ -готовлѭ сѧ -готовш сѧ несв Приготвям се, подготвям се за нещо, стягам се ꙇ на кръві владꙑьні. цѣнѫ въꙁімааше. а сі на слѹжъбѫ готовлѣахѫ сѧ К 6а 11—12 Срв. С415.25 ꙁд готов сꙙ на пѫть С 216.13 Срв. С216.17—18 тъгда цѣсарь ѹалъ ... готовьꙗше сꙙ ꙁт на сѫпостатꙑ С 191.22  отъ н҄елже смокв ꙁоба богоносвꙑ старць. готовьꙗше сꙙ С 300.30 на шъств владꙑцѣ готовьꙗше сꙙ С 399.8 К С Гр παρασκευάζομαι παρασκευάζω ἑτοιμάζομαι κάμνω Нвб гото̀вя се остар РБЕ Срв готвя се ОА ВА АК Бот НТ МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ