Старобългарски речник
готовт 
готовт -готовлѭ -готовш несв Готвя, приготвям,подготвям нещо благꙑхъ готовтъ насꙑштан С 290.29 пакꙑ готовꙙтъ ждове сьребро да въ адъ пѹстꙙтъ С 424.28 став же собоѭ ѹдо то.  отътол отъ свого трѹда готовт водѫ С 550.5 Изч С Гр ἑτοιμάζω Нвб гото̀вя остар РБЕ Срв готвя ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА