Старобългарски речник
гостт 
гостт -гощѫ -гостш несв Гостя, угощавам, давам угощение някому додошꙙ на село да поѭтъ мало. госпожда ... гост же мѫжꙙ же ведѣахѫ стааго васлска С 18.6 Образно. кѫѭ прѣд поставьѭ словес трапеꙁѫ ꙿто бѫдѫ люд селкꙑ гостꙙ. мже днъ хс гонѣтъ насꙑтт С 424.19 Изч С Гр ξενίζω δεξιόομαι Нвб гостя̀ ОА ВА Бот НТ Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА