Старобългарски речник
гостньць 
гостньць м Широк път, улица гостньц хъ слꙑ проповѣдаахѫ. пѫт хъ цѣльбꙑ пѫтьнкомь проповѣдаахѫ С 323.23  повръꙁъше  ꙁа ноꙁѣ влааахѫ  по гостньцѹ градънѹѹмѹ С 537.20 Изч С Гр πλατεῖα Нвб Ø