Старобългарски речник
гонт 
гонт -гонѭ -гонш несв 1. Тичам след някого, гоня і вѧꙁаахѫ  ѫж желѣꙁнꙑ. і пѫтꙑ стрѣгѫште. і растръѕавъ ѫꙁꙑ. гонмъ бꙑвааше бѣсомъ сквоꙁѣ пѹстꙑнѭ М Лк 8.29 З А СК юньць гнѣва спльнь бꙑвъ  їс хлѣва сковъ гонтꙿ вьсꙙ С 566.3 Образно. подобітъ сѧ  сімъ слънъце. дъневънꙑмъ сѧ свѣтомь облагаѩ небское теенье гонѧ К 10а 3 бѣгаахѫ акꙑ огн҄емъ пакꙑ гонм С 39.21 2. Карам, подкарвам [животно] пѫтꙿнкъ же ... съвꙙꙁа брѣмꙙ хотꙙ на скотъ въꙁложт ... бѣсъ вьꙁлѣꙁе на брѣмꙙ. да го не повръжетъ.  бѧ го сѣде на плештѹ емꙋ.  гонꙗше  къ ногама стааго конона С 41.16 3. Пъдя, изпъждам някого от някъде  ов тьмнцꙙ отъ самѣхъ основан раскопаваахѫ. ов же протвънꙑѧ слꙑ гонꙗахѫ. отъ вьнѣштьн҄хꙿ съкровштъ С 467.17 4. Преследвам, гоня і сего рад гонѣахѫ юде са.  ска(ахѫ) его ѹбт М Йо 5.16 З егда же гонѧтъ вꙑ въ градѣ семь. бѣгате въ дрѹгꙑ М Мт 10.23 З мꙑ же братѣ по саковѹ ѡб(ѣ)тованю ѧда есмъ. нѫ ѣкоже тогда рожде сѧ по плът. гонѣнѣше [погр. вм. гонѣше, Кодов, Мирчев, с. 115, бел. под линия] дховнаѣ Е 28а 8—9 въшъдъ ѹбо въ антохскꙑ градъ. доброьстънꙑѧ гонꙗаше. а же ѧ гонꙗаше то тꙑѧ прлюбьꙗше С 214.16 гонѧще м мн οἰ καταδιώκοντες Тези, които преследват, гонят; преследвачите їꙁбав мѩ ꙁдрѫкꙑ врагъ мохъ отъ гонѩштііхъ мѩ СП 30.16 прібліжшѩ сѩ гонѩштії мѩ беꙁаконнї СП 118.15 5. Прен. Преследвам някаква цел, стремя се към нещо въꙁдаѭщеі мнѣ ꙁъла въꙁ добра. облꙑгаахѫ мѩ ꙁане гонѣахъ благостꙑнѭ СП 37.21 Срв. СЕ77а 2 дажд емѹ не въ тъще тщ. нъ въ стнѫ бѣгат. всѣкоѩ ꙁълобꙑ.  гонт вꙿсѣко добродѣане СЕ 81b 16—17 М З А СК Е СП СЕ К С МЛ Гр ἐλαύνω διώκω καταδιώκω μεταδιώκω Нвб гоня ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА