Старобългарски речник
голъ 
голъ -ꙑ прил Необлечен, без дрехи бꙑстъ по обꙑаю молꙙштѹ сꙙ мѹ въ полуношт вдѣт юношѫ красъна ... ꙁакрꙑваѭшта обнажен сво. да мѹ не бѫдетъ вдѣт голъ прьс С 187.9 Изч С Гр γυμνός Нвб гол ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА голий ОА ВА НГер Срв Голия връх МИ КП,МИБелосл Голо бърдо МИ Гола глава МИ ЖЧ Голеш МИ Голаш МИ БС, ЕРГ Голица МИ Голак МИ СНМБ Гола̀ Стена МИ Гола̀чица МИ Го̀лаш МИ Голешаница МИ ВП,ТО Голев ФИ Голов ФИ АС