Старобългарски речник
говѧждь 
говѧждь прил притеж говѧждѧ жлꙑ βούνευρα Бич от волски жили  раꙁгнѣвавъ сꙙ анѳупатъ. повелѣ прострѣт  по острѹ каменю.  бт ї говꙙждам жлам по вьсемѹ тѣлѹ С 113.7 повелѣ бт ѧ. сѫкатомъ жеꙁлмъ.  жлам говꙙждам С 178.6—7 Изч С Нвб говежд ОА ВА АК Бот НТ Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ ДА говежди МлБТР БТР РБЕ говяждий НГер Срв говечки диал Дюв Говежда МИ ЙЗ,БГИ